تبلیغات
وبلاگ شهید مطهری - داستان شهادت استاد مطهری
شنبه 28 فروردین 1389

داستان شهادت استاد مطهری

   نوشته شده توسط: محسنی و قاسمی    

بسم الله الرحمن الرحیم
نوشتاری که در پیش روی دارید معرفی بسیار کوتاه و اجمالی از گروهی است که به شهادت رساندن فرزندانی از اسلام ، همچون شهید بزرگوار مطهری را انجام داده است.
البته مقصود نگارنده نقد فکری و علل انحرافات و ... این گروه نبوده و حتی در بسیاری از موارد از ذکر جوابهایی که به ذهن نویسنده رسیده خودداری شده و به ذکر نقل قول از خود گروه اکتفا شده است. بلکه غرض آن بوده تا شروعی باشد که صاحبنظران در این امر به نقد این گروهک و بلکه تمامی گروههایی که چه از ناحیه شرق یا غرب تغذیه شده و می شوند بپردازند.
گروههایی که علیه نظام جمهوری اسلامی دست به مخالفت زده و احیانا در مقابل آن ایستادند. نظامی که رهرو شخصیتی است که درطول خلافتش در راه پیاده کردن عدالت با انواع دسیسه ها و توطئه ها و ... روبرو بود و در نهایت توسط همین قشر ترور شد و به شهادت رسید.
همچنانکه با شهادت حضرت علی (ع) نتوانستند راه آنحضرت را سد نمایند، اینان نیز نخواهند توانست با این توطئه ها مانع رشد و تکامل این انقلاب اینان نیز نخواهد توانست با این توطئه ها مانع رشد و تکامل این انقلاب شوند، بلکه این شهادت هاست که نهال انقلاب را بارورتر نموده و باعث شکوفایی هر چه بیشتر آن می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم
نوشتاری که در پیش روی دارید معرفی بسیار کوتاه و اجمالی از گروهی است که به شهادت رساندن فرزندانی از اسلام ، همچون شهید بزرگوار مطهری را انجام داده است.
البته مقصود نگارنده نقد فکری و علل انحرافات و ... این گروه نبوده و حتی در بسیاری از موارد از ذکر جوابهایی که به ذهن نویسنده رسیده خودداری شده و به ذکر نقل قول از خود گروه اکتفا شده است. بلکه غرض آن بوده تا شروعی باشد که صاحبنظران در این امر به نقد این گروهک و بلکه تمامی گروههایی که چه از ناحیه شرق یا غرب تغذیه شده و می شوند بپردازند.
گروههایی که علیه نظام جمهوری اسلامی دست به مخالفت زده و احیانا در مقابل آن ایستادند. نظامی که رهرو شخصیتی است که درطول خلافتش در راه پیاده کردن عدالت با انواع دسیسه ها و توطئه ها و ... روبرو بود و در نهایت توسط همین قشر ترور شد و به شهادت رسید.
همچنانکه با شهادت حضرت علی (ع) نتوانستند راه آنحضرت را سد نمایند، اینان نیز نخواهند توانست با این توطئه ها مانع رشد و تکامل این انقلاب اینان نیز نخواهد توانست با این توطئه ها مانع رشد و تکامل این انقلاب شوند، بلکه این شهادت هاست که نهال انقلاب را بارورتر نموده و باعث شکوفایی هر چه بیشتر آن می گردد.
بهر حال امید است این انتقلاب زمینه ساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) گشته و با ظهور آنحضرت به دست صاحب اصلی آن برسد ان شاء الله.
از جنایات این گروه از جمله به شهادت رساندن استاد مطهری بوده است شهیدی که امام خمینی (ره) در شهادتش به سوگ نشست و او را حاصل عمر خویش خواند اگر ضابطه عظمت و اهمیت یک گروه و سازمان به تشکیلات و سازماندهی آن تعداد اعضا و هواداران و شخصیتهای اصلیآن گروه باشد پرداختن به گروه فرقان و صرف وقت برای نوشتن یا مطالعه کردن پیرامون آن امری بیهوده است.
فرقان با چنین ضوابطی به راستی گروهک است و اگر عمق فجایع و جنایاتی که آفریده است زیاد نبود بهتر آن بود که به مصداق آیه کریمه قرآن می فرماید و اذا مروا باللغو مرول و کراما، در کمال کرامت نفسانی رهایش کنیم و بگذاریم که این باطل نیز با فراموش شدنش بمیرد.
تاریخچه
فرقان گروهی بودند که حداکثر اعضا و افرادش عددی بین 50 الی 60 نفر بودند رهبر گروه (که در اوج فعالیتهایش 20 ساله بود) اعضاء گروه خود را در طول سه چهارسال از میان دوسه دروه جلسه قرائت و باصطلاح تفسیر قرآن ، در تهران انتخاب نمود. اومطالبی را که در این جلسات تدریس می کرد جمع آوری ، تدوین و تکثیر کرد، و این سالها را سالهای تدوین ایدئولوژی نامید.
رهبر گروه بود به نام اکبر گودرزی که قریب سه الی چهارسال ، دروس مقدمات و قسمتی از سطح را در حوزه های علمیه خوانسار، قم و تهران فراگرفته بود وی قبل ازت حصیل در حوزه مدتی در مزرعه پدرش کشاورزی کرده بود و در مدارس فرهنگی نیز تا کلاس سوم متوسطه و تا اوائل رسائل، خوانده بود و آنچنانکه خودش اظهار می داشت منطق مظفر را نیز درس گرفته بود ، لیکن فلسفه و علومی دیگر نظیر معانی بیان را نخوانده بود.
دوره تدوین ایدئولوژی گروه فرقان کلا در زمان طاغوت بوده است و پس از پیروزی انقلاب دست به تررو زدند و باصطلاح خودشان دست به عمل از این نظر که زمان تکوین گروه در زمان طاغوت بود به عنوان یک گروه ضد رژیم شاه جلوه کرده بود و در آن زمان قسمتی از اطلاعیه ها و کتب تفسیر خود را منتشر شاخت. رهبر گروه فرقان این نشریات را ایدئولوژی مدون معرفی کرد.گروه فرقان اعلام می دارد و اظهار می کند که محتوای آنها را از دروسی که در حوزه علمیه خوانده اخذ و اقتباس ننموده است ، بلکه جلساتی را که از سن این گروه را تیجه داد و آن را تا مرحله ثمر دهی و اقدام به قیام مسلحانه سوق داد.و معتقد است کلیه عملکردها و عقاید مدون و باصطلاح منسجم سازمان نیز نتیجه مستقیم تدوین ایدئولوژی همان است که در جلسات مذکور تحقق یافته بود.
سازمان در یک جلسه چهارنفری ترروها را تصویب می کردند (البته گاهی هم پنج یا شش نفری بودند)
از آنجایی كه سازمان به آنصورت دارای تشكیلات نبود و اعضای آن نیز وظایف كاملا مشخص را نداشتند لذا در پنجمین جلسات چهار ، پنچنفره مسائل روز را تحلیل می كردند و افرادی را كه باید بعنوان اشخاص و افراد ضد خلق و به اتهام همكاری با جمهوری اسلامی كه معتقد بودند صد توحیدی است ترور شوند مشخص می كردند. اگرچه حقارت و پستی كه این گروه دارد ارزشی ندارد كه انسان به تحقیق و بررسی پیرامون آن پردازد اما در برابر این حقارت ها ، در بدو نظر انسان را به گذشتن از آن فرا می خواند امام عمق جنایات این گروه و شدت ضربات هولناكی كه به اسلام زدند همچون ترور شهید مطهری، مفتح و ... و مهمتر از آن تاویل و توجیه و تفسیر به رای آیات قران كریم و روایات و نهج البلاغه ما را به مطالعه و تحقیق (هر چند گذرا) وادار می سازد.
سازمانی كه هر چند زمان تكوینش در رژیم طاغوت بود و به عنوان یك گروه ضد رژیم معرفی شده بود. در همان سال 57 سه عنصر اصلی حاكم بر سرنوشت ملت ایران را رژیم پهلوی روحانیت و كمونست ها میدانست و از روحانیت به عنوان روحانیت حاكم و رهبران توده ناآگاه و مردم عقب مانده نام می برد و رهبری اقشار تحصیلكرده را با چپی ها می دانست و معتقد بود اگر رژیم طاغوت سرنگون شود قشر تحصیلكرده و رهبران آنها (یعنی كمونیستها) قدرت را به دست خواهند گرفت.
تحلیل فرقان از تاسیس جمهوری اسلامی
فرقان معتقد بود كه انقلاب اسلامی مشابه نهضت تنباكو، مشروطیت و ملی شدن نفت است و می گوید پس از پیروزی انقلاب (انقلابی كه به اصالت آن حركت واقعی مردم شكی ندارد.) روحانیت كه بدون قصد مردم به شكل كودتا به قدرت رسده اند به علت نداشتن تجربه كافی در امور اجرایی و نداشتن تخصص های لازم در امور فنی و مدیریت، و ارگانهای كشوری از دخالت در اینگونه امور خودداری خواهد كرد و قهرا قشری كه بر سر كار خواهد آمد سازمانهای سیاسی ماركسیستی و احتمالا ناسیونالیست خواهد بود.
فرقان كناره گیری روحانیت از مسوولیت ها را ضروری می دانست اما در مورد جانشینی آن نظر خاصی ارائه نمی دهد. زیرا این گروه خواستار سقوط
رژیم شاه است و ضد توحیدی ترین عناصر بدهكار روحانیت می دانست و معتقد بود كه باید در حداقل فرصت با توسل به قهر و آتش و سلاح آنان را از میان برداشت تا هم قربه الی الله به دستورات و احكام خدا عمل كرده باشد و هم خلق تحت ستم را از استعمال حاكم نجات بخشد.
در مورد رفراندوم جمهوری اسلامی (كه مردم با اكثریت 2/ 98 رای دهندگان در آن شركت كردند) در نشریه ای كه در فردوین 58 تحت عنوان رفراندوم توطئه استحمار و استعمار منتشر می كنند و مردم را از افتادن بدام این خدعه باز میدارد و می گوید.
اصولا رفراندوم حتی در همان شكل آزادانه اش در كشورهای باصطلاح دمكراتیك هم پایها ی در اسلام محمد ت شیع علی ندارد ... استعمار جهانی بكمك عامل اجرای سیاستهای خود در ایران بازی رای گیری به راه می اندازد تا هماهنگونه كه در هفتاد و چند سال قبل با تحكیم پایه های مشروطه اسلامی به قسمت سركوبی و قربانی شدن روشنفكران توده های نا آگاه به سارت چندین ساله رفتند و منافع خارجی تامین گشت این بار هم با بنای جمهوری اسلامی دیگر بار شاهد احیای همه نمودهای پلیدی و زتشی و از همه مهمتر تحمكیم پایه های دیكتاتوری و استبداد قرون و سطائی در جامعه باشیم
انحراف فرقان از تشیع
گرچه در نگاه ابتدایی ممكن است چنین بنظر برسد كه این گروه متعهد به اسلام و دستورات آن است ولی با بررسی دقیقتر در این موضوع واقعیت دیگری برای انسان آشكار می گردد.
قرآن می فرماید ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره گویا بر خود گروه امر مشتبه شده و خود را دارای اسلام اصیل و راستین میداند و در توجیه به شهادت رساندن استاد مطهری و انتقادهایی كه آن شهید در مقدمه كتاب علل گرایش به مادیگری به طرز تفكر فرقان داشتند می گوید ،
(استاد شهید مطهری) چماق تكفیری ساخت تا بهترین فرزندان اسلام و قرآن را در انزوا قرار داده و نامسلمان معرفی كند افراد مورد نظر او (فرقان) همه ارزشهای اجتماعی خود را در گروه تحقق اندیشه های خداوند و ایدئولوژی توحیدی قرارداده و فقط دهها جلد تفسیر قرآن ایدئولوژیك آن و مسوول گروه كه مدتی در حوزه علمیه درس طلبگی خوانده ، تفسیر قرآن، منحرف از اسلام و تشیع باشد
برای پاسخ به موارد زیر توجه می كنیم،
گودرزی درپاسخ سوالی كه از او می شود كه برای تشخیص وظایف عبادی از چه منبعی استفاده می كند می گوید یك سری از اعمال عبادیب بصورت سنتی انجام می شود و یكسری هم با استفاده از قرآن و متون اسلامی دیگر انجام می دادیم.
و در مورد چگونگی استنباط از احكام و اجتهاد و تقلید می گوید، اجتهاد را به مفهوم تلاش برای شناخت مفاهیم قرآنی و اندیشه توحیدی قبول دارم ولی تقلید را آنهم بدان شكل كه در جامعه مطرح است نه و با مراجعه به قرآن و سنت می توان احكام او را استنباط كرد.
و مقدار معلوماتی كه برای استنباط احكام نیاز هست می گوید، در مرحله اول مساله شناخت قرآن و اندیشه توحیدی باید مطرح شود و در صورت تحقق این امر احكام هم شناخته می گردد. در مورد سیر مطالعاتی گروه از وی سوال می شود و در جوان چنین می گیود مطالعات من بیشتر روی تفاسیر بوده است و در زمینه های اجتماعی و هم كتابهای زیادی مطالعه كرده ام كه از آن جمله می توان كتابهای دكتر شریعتی (آیه الله) طالقانی، و قسمتی از نوشته ها و انتشارات و دفاعیات مجاهدین همچون سعید محسن، حنیف نژاد ، رضایی ها و ... را نام برد.

قضاوت با خواننده است كه آیا با سیر مطالعاتی بالا می توان به درجه استنباط احكام و صدور فتوای نائل شد.
تصمیمات و فتاوی صادره
گروه فرقان با داشتن مطالعاتی كه ذكر شد (كه البته تنها مسوول گروه است كه در این حد نیز مطالعه داشته والا سایر اعضاء مجریان و مقلدان مسوول گروه بیشتر نمی باشند).
آری با چنین مطالعاتی ، اقدام به تصمیم و صدور فتوای شرعی می كرد. یكی از بزرگترین جنایات گروه به شهادت رساندن آیت الله شهید مرتضی مطهری است و دلایلی كه در این مورد ذكر كرده اند به این شرح است وی اصطلاح ماتریالیسم منافق را جعل كرده و در دین اسلام بدعت گذاشته است و از آن چماق تكفیزی علیه بهترین فرزندان اسلام و قرآن ساخته است. دیگر اینكه نامبرده عضو شورای انقلاب بوده و همچنین بدلیل نشوتن كتاب خدمات متقابل اسلام و ایران كه بمنزله همكاری با رژیم طاغوت بوده و مجازات تمام موارد اعلام است.
همچنان كه قبلا نیز یادآور شدیم فرقان رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی را نیز مخالف اسلام اعلام می كند و كسانی كه در اقدام به چنین كاری نقش دارند مهدورالدم اعلام نموده بود و حكم اعدام را برای آنان صادر كرده بود.
در جای دیگر عنوان می كند كه ما در برداشت های فكری و ایدئولوژی خود از اسلام هیچ انضمام و انسجامی بین اسلام و روحانیت ندیدیم یا اینكه وجود آخوندیسم مغایر با همه موازین توحیدی و مفاهیم قرآنی است.
قابل ذكر است كه فرقان برای صدور حكم اعدام برای هر كس كه صلاح می دانسته مشكل چندانی نداشته و با تشكیل جلسات مختصری اقدام می نموده. گودرزی در جواب عملیات نظامی محمد متحدی بود، ایشان با من درباره افرادی كه تصمیم می گرفتیم ترور شوند صحبت می كرد، و بعد با افرادی كه خودش با آنها تماس داشت، باین تصمیم لباس عمل می پوشاند. و در پایان كار اینجانب اعلامیه آن را نوشتم و به مسوول تبلیغت و انتشارات می دادم.
از گودرزی سوال می وشد گروه از چه زمانی تصمیم به مبارزه مسلحانه گرفت پاسخ می دهد، خط مشی كلی همان مخالفت با نظامات ضد توحیدی و مبتنی بر سلطه استبداد و ظلم می باشد كه نهایتا بگونه مسلحانه خودنمایی می كند كه این مسئله در رابطه با رژیم قبل مطرح بود(هر چند هیچ اقدام مسلحانه ای علیه رژیم طاغوت انجام نشد) و در رابطه با جمهوری اسلامی موضعگیری و مخالفت از وقتی مطرح شد كه روحانیت مدعی رهبری حركت مردم شد كه این امر با پینشهاد حمید نیكنام و رضا یوسفی (از اعضاء گروه) شروع و با موافقت من ادامه پیدا كرد.
ضمنا گروه برای رفع نیازهای اقتصادی و ارتكاب جنایاتش اقدم به سرقت چندین بانك نموده كه پول حاصل از آن را صرف تهیه خانه های تیمی و خرید اسلحه كرد.
گروه فرقان از جمله برتریهای خود را بر سایرین ، گذراندن دروه تدوین ایدئولوژی میداند و همواره به شناختی كه همراه عمل باشد تكیه می كند (در ضمن از عملی هم كه از شناخت ناشی نشده باشد احتراز می جوید) نیز می دانیم كه لبه تیز حمله فرقان در كلیه آثار و نیز موضعگیریها و حملات نظامیشان ، مستقیما متوجه روحانیت می باشد كه بطوریكه حتی در نشریاتی كه چند ماه قبل از پیروزی انقلاب و زمان شاه منتشر می كند از روحانیت حاكم و ارتجاع نام می برد.
در اطلاعیه ای كه در مهر ماه 1357منتشر میكند، چنین ادعا می كند كه فاجعه سینما ركس آبادان با همكاری سه محور، رژیم پهلوی ، جمله روحانیت حاكم و چپی ها انجام شده

است.